Informační systémy nestátních neziskových organizací (NNO)


Odkazy


Kontakty

Správce IS NNO a ENNO:
rene.boskova@mvcr.cz

Adresa redakce NNO na MVČR:
nno.redakce@mvcr.cz


 

Systém IS NNO byl zrušen dle Usnesení vlády č. 360, ze dne 12. dubna 2021, o návrhu na zrušení informačního systému o nestátních neziskových organizacích a zajištění pravidelného šetření dobrovolnické činnosti v České republice v rámci výběrového šetření pracovních sil Českým statistickým úřadem.

Byla ukončena možnost editace záznamů registrovanými uživateli.

Vítejte na stránce "Informační systémy nestátních neziskových organizací". Tato stránka umožňuje přístup k Informačnímu systému nestátních neziskových organizací (IS NNO) a jeho nadstavbě Evidence nestátních neziskových organizací (ENNO).

Informační systém nestátních neziskových organizací řeší v souladu s usnesením vlády č.1357/99 problematiku evidence informací o nestátních neziskových organizacích (NNO) a jim poskytovaných dotacích.

Evidence nestátních neziskových organizací sdružuje informace o NNO působících v České republice. Za správnost a úplnost informací zveřejněných v ENNO odpovídají jednotlivé NNO. ENNO je přístupná i z Portálu veřejné správy ČR.

Otevřená data poskytovaná systémem: