Informační systémy nestátních neziskových organizací (NNO)


Odkazy


Kontakty

Správce IS NNO a ENNO:
rene.boskova@mvcr.cz

Adresa redakce NNO na MVČR:
nno.redakce@mvcr.cz


 

Systém IS NNO byl zrušen dle Usnesení vlády č. 360, ze dne 12. dubna 2021, o návrhu na zrušení informačního systému o nestátních neziskových organizacích a zajištění pravidelného šetření dobrovolnické činnosti v České republice v rámci výběrového šetření pracovních sil Českým statistickým úřadem.