Evidence nestátních neziskových organizací (Evidence NNO)


Kontakty

Redakce Evidence NNO

Ministerstvo vnitra ČR,
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21

E-mail: nno.redakce@mvcr.cz
Telefon: +420 974 816 515

Technická podpora

E-mail: hot-line
Telefon: +420 583 300 722


Prohlášení o zpracování osobních údajů

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 27. dubna 2016, které vstupuje v účinnost 25. května 2018 a má dopad také na Informační systém nestátních neziskových organizací, submodul ENNO (dále jen ENNO).

Zpracování osobních údajů při poskytování služeb IS NNO je nezbytné pro splnění povinností stanovených zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a k tomuto zpracování není třeba souhlasu subjektu údajů.

Osobní údaje jsou v IS NNO a v AIS IS NNO vedeny na základě povinností vyplývajících ze zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

1) Zpracování kontaktních údajů o editorech údajů v ENNO.

Pro zajištění komunikace mezi Správcem ENNO a osobou zodpovědnou za údaje v ENNO jsou požadovány a v AIS ENNO uloženy osobní údaje v rozsahu:

 • jméno,
 • příjmení,
 • e-mail,
 • telefon
Poskytnuté osobní údaje jsou AIS IS NNO uloženy po celou dobu provozu systému IS NNO.

2) Zpracování záznamů o aktivitách uživatele AIS ENNO

V rámci zpracování záznamů o operacích, které prováděl uživatel AIS ENNO s údaji vedenými v ENNO, se zpracovávají tyto osobní údaje:

 • IP adresa
Poskytnuté osobní údaje jsou AIS IS NNO uloženy po celou dobu provozu systému IS NNO.

3) Informace vkládané do systému editory – správci jednotlivých organizací pověřených redaktorem systému.

 1. Aplikace
  • Kontaktní osoby
   • titul před jménem,
   • jméno,
   • příjmení,
   • titul za jménem,
   • funkce,
   • telefon,
   • e-mail,
   • fax,
   • www prezentace
  • Statutární orgány
   • titul před jménem,
   • jméno,
   • příjmení,
   • titul za jménem,
   • funkce,
   • telefon,
   • e-mail,
   • fax,
   • www prezentace
 2. OpenData
  • Kontaktní osoby (Kontaktní osoby a Statutární orgány z aplikace)
   • titul před jménem,
   • jméno,
   • příjmení,
   • titul za jménem,
   • funkce,
   • telefon,
   • e-mail,
   • fax,
   • www prezentace
  • Správce (editor) záznamu
   • jméno,
   • příjmení,
   • e-mail

Informace jsou zadávány editory. Po ověření redaktorem systému má autorizovaný uživatel právo spravovat informace k přidělené organizaci. Všechna data zadává sám, redaktor systému pouze „zviditelňuje“ záznam, příp. úpravy v záznamu. Tyto osobní údaje jsou v AIS ENNO uloženy po celou dobu provozu systému IS NNO.

Kontrolní funkce je svěřena Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.