Evidence nestátních neziskových organizací (Evidence NNO)


Kontakty

Redakce Evidence NNO

Ministerstvo vnitra ČR,
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21

E-mail: nno.redakce@mvcr.cz
Telefon: +420 974 816 515

Technická podpora

E-mail: hot-line
Telefon: +420 583 300 722


Úvodní stránka

Upozornění pro uživatele:
Upozorňujeme uživatele, kteří žádali o registraci, že přihlašovací údaje (Přihlašovací jméno a Heslo) jim budou přiděleny až poté, co redakce obdrží příslušné strany zakládacího dokumentu jejich organizace, které budou obsahovat IČ, název organizace a platné statutární orgány.
Děkujeme za pochopení
Prohlášení o zpracování osobních údajů
Vítejte v Evidenci nestátních neziskových organizací

Evidence nestátních neziskových organizací (Evidence NNO) je veřejně přístupnou databází, která přehledně sdružuje informace o nestátních neziskových organizacích (NNO) působících v České republice. Evidence NNO vznikla v roce 2006 pod záštitou Ministerstva informatiky ČR, v současnosti je provozována Ministerstvem vnitra ČR. Správnost informací zveřejněných v Evidenci NNO je ověřována při evidenci organizace a při dalších významných změnách jejích údajů. Za správnost a úplnost zveřejněných informací odpovídají jednotlivé NNO.

Vaše případné podněty a připomínky rádi uvítáme na adrese nno.redakce@mvcr.cz. Zároveň Vás žádáme o trpělivost při případných nesnázích. Svou účastí v projektu pomáháte budovat první veřejně přístupnou evidenci nevládních organizací v ČR, která, jak doufáme, napomůže budování zdravého vztahu státu a NNO. Děkujeme.
K čemu Evidence NNO slouží?

Evidence NNO je určena široké veřejnosti k Vyhledávání informací o NNO.
Zástupci nestátních neziskových organizací mohou zaevidovat svoji organizaci a informace o ní průběžně akutalizovat. Prvním nezbytným krokem je Registrace nového uživatele a tím získání oprávnění ke vkládání informací do Evidence NNO. Získané oprávnění (přihlašovací jméno a heslo) po Přihlášení umožní registrovanému uživateli evidovat novou NNO a aktualizovat údaje evidované NNO.
Komu je Evidence NNO určena?
 • pracovníkům neziskových organizací
 • pracovníkům státní správy a samosprávy
 • novinářům
 • široké veřejnosti
Které právní formy jsou zde evidovány?
 • církevní organizace (evidovaná právnická osoba)
 • mezinárodní organizace a sdružení
 • nadace
 • nadační fond
 • občanské sdružení
 • obecně prospěšná společnost
 • organizační jednotka sdružení
 • spolek
 • ústav
 • zájmové sdružení právnických osob
Proč být v Evidenci NNO?

Přítomnost v Evidenci NNO je jedním z ukazatelů aktivity nestátní neziskové organizace. Zadané informace jsou ověřovány a kontrolovány, proto jsou pro případné dárce, partnery, dobrovolníky či zaměstnance přesvědčivé a důvěryhodné.
Tato aplikace je testována pro prohlížeče Mozilla Firefox verze 1.5, Opera verze 8.5 a Internet Explorer verze 6.0
a optimalizována pro rozlišení 1024x768 bodů.
Připomínky a dotazy: envelope Redakce Evidence NNOenvelope Hotline